Rozmanita

Otvorenosť

Inklúzia

Rozvoj

Zodpovednosť

Naša vízia
Kvalitné inkluzívne vzdelanie budúcnosti dostupné všetkým deťom na Slovensku
Naše poslanie
Prototypujeme budúcnosť inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a tým pomáhame slovenským školám prijímať a vzdelávať v rozmanitých kolektívoch všetky deti bez rozdielu

O NÁS

Rozmanita reaguje na vysokú́ mieru segregácie v slovenskej spoločnosti a nízku úroveň našich detí v zručnostiach, ktoré budú využívať v budúcnosti – práve to je úzko spojené s krízami, ktorými aktuálne ako spoločnosť čelíme - polarizácia spoločnosti, podliehanie dezinformáciám a konšpiráciám, finančná, energetická a klimatická kríza, nenávisť a útoky na menšiny, kríza duševného zdravia, digitalizácia a meniaci sa pracovný trh a ďaľšie.

Preto budujeme vzorovú inkluzívnu školu budúcnosti dostupnú pre všetky deti a centrum šírenia tohto modelu do ďalších škôl na Slovensku. Jedná sa o model kvalitnej inkluzívnej škôlky, základnej školy a komunity, v ktorej sa spoločne vzdelávajú deti z rôznych národnostných, etnických alebo náboženských menších, spolu s deťmi z majority; deti z rôznych socio-ekonomických pomerov, deti nadané, aj deti so zdravotným znevýhodnením spolu, s deťmi z bez špeciálnych potrieb. Vzdelávanie týchto detí v jednom kolektíve je obohacujúce nie len pre ne, ale aj pre ich rodiny, blízke okolie a celú komunitu, v ktorej žijú.

Viac o nás