Otvorenosť

Inklúzia

Rozvoj

Zodpovednosť

Naša vízia
Kvalitné inkluzívne vzdelanie budúcnosti dostupné všetkým deťom na Slovensku
Naše poslanie
Prototypujeme budúcnosť inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a tým pomáhame slovenským školám prijímať a vzdelávať v rozmanitých kolektívoch všetky deti bez rozdielu

Zručnosti budúcnosti

Na zdolanie výziev a využitie príležitostí 21. storočia potrebujeme inovatívnych a flexibilných ľudí, ktorí majú vysokú mieru sociálnej a emočnej inteligencie, rozvinuté kreatívne a kritické myslenie a vedia si budovať pevné vzťahy s rôznorodými ľuďmi naprieč bublinami.

Tieto zručnosti sa najlepšie rozvíjajú v rozmanitých kolektívoch založených na inkluzívnych princípoch - kde je prijatý a má šancu sa naplno rozvíjať ktokoľvek. Tým aj my prispievame k spravodlivej a udržateľnej spoločnosti.

Viac o nás