Fundraiser/ka pre Rozmanitu na inštitucionálny fundraising

Do nášho tímu Rozmanity hľadáme nového kolegu alebo novú kolegyňu, ktorí budú získavať a koordinovať inštitucionálne spolupráce (granty, projekty, výzvy od rôznych inštitúcií). Pozícia je na čiastočný úväzok, ale je možné ju kombinovať s ďalšími otvorenými pozíciami v oblasti fundraisingu. Ak chceš spolu s nami prispieť k úspešnej, inkluzívnej a udržateľnej budúcnosti a máš skúsenosti a nadšenie, čítaj ďalej!

V Rozmanite riešime problém segregácie v školstve a nízku kvalitu vzdelávania na Slovensku cez budovanie modelovej školy, v ktorej vzdelávame rozmanité kolektívy detí, vrátane mnohých zraniteľných detí. Meníme tak nastavenie spoločnosti - ukazujeme, že sa to dá. Zároveň naše know-how postupne zdieľame so školami po celom Slovensku, tak aby sa vzdelávanie budúcnosti a inklúzia postupne stali kľúčovými piliermi všetkých škôl na Slovensku.

Aká by bola tvoja rola?

 • Vyhľadávanie grantových príležitostí: Identifikuješ vhodné grantové výzvy (nadácie, štát, EÚ, firmy), ktoré sú v súlade s našou misiou a poslaním. Sledovanie grantových výziev, aktívne oslovovanie koordinátorov jednotlivých nadácií, inštitúcií a programov a budovanie vzťahov s nimi.
 • Vypracovanie grantových projektov: Pripravuješ kvalitné grantové žiadosti a zodpovedáš za celý proces od definovania našich potrieb, cez stanovenie cieľa, prípravu rozpočtu, napísanie pútavej žiadosti až po odoslanie projektu. Pravidelne zbieraš príbehy z diania v Rozmanite.
 • Koordinácia projektov: Po schválení projektu dohliadaš nad priebehom projektu od začiatku až po vyhodnotenie a koordinuješ programový tím, ktorý na danom projekte pracuje.
 • Reportovanie a záverečné správy: Spolupracuješ s finančnou riaditeľkou pri vyúčtovaní projektu, zbieraš prípadné dáta k projektu a píšeš záverečné správy.

Ako si ťa predstavujeme?

 • Si nadchnutý/á misiou Rozmanity a témou inklúzie vo vzdelávaní a chceš pre ňu nadchnúť ďalších;
 • Máš skúsenosti s grantovými výzvami a máš za sebou niekoľko úspešných grantov, o ktorých nám vieš na pohovore porozprávať viac. Vieš písať pútavo a štrukturovane (dodržanie logframe). Vieš vypichnúť pointu Rozmanity v 100, 1000 alebo 5000 znakoch;
 • Máš skúsenosti s riadením projektov - vieš si stanoviť ciele, identifikovať kroky k ich naplneniu a sledovať si ich realizáciu;
 • Aktívne ovládaš a používaš anglický jazyk a nerobí ti problém písať projekty v angličtine;
 • Si organizovaný, máš vo veciach poriadok a dodržiavaš deadliny.

Čo ponúkame?

 • Práca na cca 20 hodín týždenne (podľa dohody);
 • Odmena od 750-1000€ (v závislosti od skúseností) - možnosť kombinovať s inou fundraiserskou rolou v Rozmanite (viď ďalšie ponuky);
 • Inšpirujúci tím - v ktorom dbáme na silné, podporné vzťahy a spoločný rast. Máme wellbeing dni, prístup ku koučom, pravidelné retreaty a spoločné hodnoty;
 • Hodnoty a poslanie - spája nás naše poslanie priniesť kvalitné inkluzívne vzdelanie k čo najviac ľuďom a naše hodnoty otvorenosti, rozmanitosti, rozvoja a zodpovednosti;
 • Budeš pri budovaní niečoho nového a jedinečného pre lepšie Slovensko;
 • Inšpiratívne pracovné prostredie v Novej Cvernovke, kde vznikajú rôzne prepojenia medzi nami, ostatnými organizáciami, ale aj prepojenia rodín a detí. Ponúkame príležitosť byť súčasťou silnej komunity pre teba a tvojich blízkych.

Ak Ťa zaujala táto príležitosť a myslíš si, že táto práca by Ťa napĺňala, pošli nám pár slov prečo ťa zaujala táto pozícia a prečo by ju mal/a obsadiť práve ty, spolu so životopisom na ela@rozmanita.sk do 18.10. 2023.


Ozvi sa nám

Ozvite sa

Nájdime sa