Riaditeľ/ka materskej a základnej školy

Poď viesť školu, v ktorej vyvíjame nástroje pre prácu s rozmanitými kolektívmi detí pre všetky školy na Slovensku

Rozmanita je občianske združenie, ktoré buduje inkluzívnu laboratórnu školu, v ktorej sú zastúpené všetky hlavné skupiny detí Slovenska. Hľadáme a tvoríme inovatívne a moderné spôsoby vyučovania, ktoré fungujú s rozmanitými kolektívmi detí, vďaka ktorým si budujú zručnosti budúcnosti a učia sa žiť spolu v harmónii. Ukazujeme, že skutočne inkluzívne školy sú aj na Slovensku možné a sú jedinou cestou ak chceme budovať súdržnú a vzdelanú spoločnosť. Našou víziou je využívať laboratórnu školu na šírenie tejto myšlienky a potrebných nástrojov na všetky školy na Slovensku.

Od septembra 2024 bude v materskej škole 36 detí a v 1. a 2. ročníku základnej školy spolu 32 detí.

Koho hľadáme

 • Máš líderské skúsenosti a zručnosti - vieš ľudí podporovať, zavádzať potrebné systémy, dosahovať spoločné dohody, spoluvytvárať inšpiratívnu, bezpečnú a príjemnú atmosféru v tíme, máš úprimný záujem o ľudí a vieš motivovať a oceňovať tak, aby sme dosahovali dohodnuté ciele
 • Máš pedagogické vzdelanie, prax a zručnosti - vieš viesť učiteľov aj po pedagogickej stránke
 • Vidíš v diverzite a rozmanitosti krásu a príležitosti, nie problémy a prekážky - rozumieš skutočnému významu slova "inklúzia"
 • Rád/rada sa rozvíjaš, si nastavený/á na neustály rozvoj, tešíš sa, keď sa učíš nové veci a chceš spolu s nami rásť
 • Si tímový hráč/tímová hráčka, ktorý/á rád/rada otvorene komunikuje a vie dávať a prijímať spätnú väzbu a vie efektívne vytvárať partnerstvá
 • Si zrelá osobnosť - poznáš sa, vieš sa o seba postarať a manažovať svoju úroveň energie, aby si predišla vyhoreniu
 • Poznáš školskú legislatívu a systémy (napr. Edupage), alebo si ochotná sa ich naučiť s pomocou mentoringu skúseného človeka
 • Dokážeš efektívne hospodáriť s finančnými a materiálnymi zdrojmi školy pre dosiahnutie optimálnych výsledkov
 • Si inovatívna/y a nebojíš sa naozaj experimentovať a skúšať kreatívne a moderné spôsoby ako učiť rozmanité deti
 • Máš strategické myslenie a dokážeš v spolupráci so zriaďovateľom nastaviť a sledovať plnenie priorít školy
 • Máš výborné komunikačné a sociálne zručnosti, vďaka ktorým vieš rešpektujúco riešiť komplexnejšie situácie s deťmi, rodičmi či tímom a budovať s nimi silné partnerstvo pre dosahovanie spoločných cieľov
 • Krízový manažment - vieš dobre reagovať v krízových situáciách a viesť školu aj cez nepredvídané situácie

Náplň práce

Riaditeľ/ka zodpovedá za komplexný manažment materskej a základnej školy Rozmanita, tak aby škola ponúkala kvalitné inkluzívne vzdelanie všetkým deťom a ich blízkym, a aby ponúkala kvalitný rozvoj a zdravú pracovnú atmosféru pre všetkých zamestnancov. Úzko spolupracuje so zriaďovateľom o.z. Rozmanita, ktorý poskytuje všestrannú podporu v oblastiach, v ktorých treba.

Konkrétne riaditeľ/ka:

 • profesionálne vedie tím školy (pedagogický aj nepedagogický). Od septembra 2024 to bude cca 14 ľudí, s tým, že zástupkyňa pre materskú školu priamo vedie 5 z nich a koordinátorka podporného tímu vedie 3. Riaditeľ/ka buduje, vedie, podporuje tím v ich práci, navštevuje ich hodiny a aktivity a vedie spoločné reflexie, efektívne vedie porady, nastavuje systémy a manažuje úlohy tímu, plánuje a komunikuje vopred, predvída možné riziká, stanovuje jasné priority. Manažuje externých lektorov a dobrovoľníkov, vťahuje ich do vzdelávacích cieľov Rozmanity a do tímu a komunity. Vytvára kultúru, v ktorej sa dodržiavajú dohody a v ktorej sa pracuje v súlade s hodnotami organizácie - zodpovednosť, otvorenosť, rozvoj a inklúzia.
 • dizajnuje a neustále vylepšuje efektívne a udržateľné systémy na sledovanie rozvoja detí a podporuje pedagogický tím v ich používaní pri neustálej adaptácii ich práce pre napĺňanie potrieb detí
 • spolu s programovým riaditeľom/programovou riaditeľkou o.z. Rozmanita tvorí školský vzdelávací program postavený na kvalitnom inkluzívnom vzdelávaní - vyhľadáva a adaptuje osvedčenú dobrú prax zo Slovenska aj zahraničia, školí a podporuje v nej pedagogický tím, overuje jej efektívnosť, neustále vylepšuje školský program, vzdeláva sa, navštevuje iné školy a konferencie, sieťuje sa s inými riaditeľmi
 • dizajnuje, realizuje a vyhodnocuje program rozvoja rodín detí a program budovania komunity školy Rozmanita (rodiny, tím, dobrovoľníci) - priamo komunikuje s rodinami detí, buduje dôveru, dizajnuje a vyhodnocuje rozvojové a komunitné aktivity, zbiera spätnú väzbu od rodín a pracuje s ňou
 • zodpovedá za administratívny, operatívny, finančný a právny chod školy (ak s týmto nemáš skúsenosti, nevadí - máme seniorný tím, ktorý vie veľkú časť zo začiatku prebrať a vie ťa to naučiť) - dizajnuje systémy na efektívny manažment mzdovej, finančnej, personálnej a právnej agendy, manažuje dodávateľov, dochádzku, stravovanie detí, finančné príspevky rodičov, administratívnu agenda okolo prijímania nových detí a zamestnancov (do veľkej miery Edupage, ale aj spolupráca s účtovníčkou, občasne s právničkou), vyhľadáva dodatočné zdroje pre škôlku a školu …
 • zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch, vhodné materiálne vybavenie škôlky a školy, organizáciu dňa a rozvrhov
 • zodpovedá za bezpečnosť všetkých detí a dospelých
 • priamo pracuje s deťmi pričom si overuje a inovuje školský program tak, aby fungoval pre rozmanitú skupinu detí (cca 5-8 vyučovacích hodín týždenne, podľa dohodnutých zodpovedností)

Čo ponúkame?

 • Plat v PP 2100€ až 2700€ brutto, podľa vzdelania a skúseností.
 • Nástup najneskôr 14. Augusta 2024, ale je výhoda, ak skôr.
 • skutočne podporný, zrelý a otvorený rozmanitý tím
 • Úzka spolupráca s riaditeľkou Rozmanity a s metodickým tímom
 • wellbeing dni (dni, keď treba len zostať pod perinou)
 • Výborný školský podporný tím
 • úžasnú komunitu detí a tímu a všetkých našich blízkych
 • pomoc s ubytovaním/presťahovaním sa pre ľudí mimo Bratislavy
 • mobilný paušál
 • možnosť koučingu raz za mesiac
 • premyslené systémy napriek nášmu mladému veku (aj keď ich veľa budeme spolu vyvíjať)
 • uhradené ročné vzdelávanie vo výške minimálne 400€
 • dostatočné voľno na vzdelávanie
 • miesto práce: Bratislava - Nové mesto

Ak Ťa zaujala táto príležitosť a myslíš si, že táto práca by Ťa napĺňala, pošli svoj životopis a motivačný list na ela@rozmanita.sk.

V motivačnom liste prosím konkrétne popíš, prečo si myslíš, že si ten správny človek na túto pozíciu.


Ozvi sa nám

Ozvite sa

Nájdime sa